Kontakt.

We are the New. The definition of Concept.

Slow is the new Fast.

Billing info

Karldorf s. r. o.
IČO: 36790371
DIČ: 2022406309
IČ DPH: SK2022406309
IBAN: SK90 0900 0000 0051 4207 0330

Sídlo: Pod Rovnicami 51 841 04 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Jozefská 12, 811 06 Bratislava
Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.127097/B


Don't worry about parking. We have free parking for our customers.